Sodium Lauryl Sulfate Sodium Lauryl Sulfate, w skrócie SLS, to środek powierzchniowo czynny posiadający właściwości myjące, pianotwórcze oraz emulgujące. Ze względu na swoje silne właściwości...